First

 2020-Hoest_Info_kurs0001-01.jpg 500x283 (pixels)
 2020-Hoest_Info_kurs0001-03.jpg 1000x750 (pixels)
 2020-Hoest_Info_kurs0001-05.jpg 640x480 (pixels)

LA2Z har kurs høsten 2020

Vil du bli Radioamatør?

Du kan som radioamatør:

 

- Snakke med likesinnede over hele verden, og bruke radioutstyret ditt i mange land

- Være med å konkurrere om å ha kontakt med flest mulige i et tidsrum - Bruke amatørradio i bilen/båten,
eller ta med en "traskesnakker" på tur

- Være med på samband på arrangementer, eller nødsamband

 2020-Hoest_Info_kurs0001-06.jpg 171x468 (pixels)

- Ha kontakt med andre via amatørsatellitt, ekko fra månen, eller med romstasjonen ISS

 2020-Hoest_Info_kurs0001-07.jpg 1600x1200 (pixels)

- Kommunisere med digitale signaler, som kan nå rundt jorda

- Delta i orienteringsløp med radiopeiling av poster

- Eksperimentere med sendere, mottakere og radiobølgeutbredelse.

Hortengruppen av NRRL (radioamatørenes organisasjon i Norge) arrangerer kurs og eksamen så du kan få radioamatørlisens. Kurset baserer seg på undervisning og selvstudium, med nettkurs og lærebok utgitt av NRRL. På kurskveldene kan deltagerne ta opp spørsmål de har, og det gjennomgås de delene av emnene som kan være litt mer krevende å sette seg inn i. Kurset er lagt opp slik at forkunnskaper i elektronikk ikke skal være en forutsetning, men noe kunnskap vil gjøre det lettere å sette seg inn i stoffet. Eksempler på emner er: grunnleggende elektronikk, halvledere og rør, sendere, mottakere, antenner, bølgeutbredelse, operatørprosedyrer, lover og regler, sikkerhet. Kravet om å kunne telegrafi/morse for å få lisens er fjernet, det kan en lære senere hvis en ønsker.

 

Kurskveldene vil være torsdager, kl. 19 - 21. Eksamen: 11. mars 2021 kl. 19. Sted: Røde Kors-huset i Horten (Bassengbakken 9, 3189 HORTEN) Pris: kurs kr. 1 000,- inkludert lærebok (verdi kr. 430,-), kr. 700,- for skoleelever/studenter Nysgjerrig? Informasjonsmøte: torsdag 24. september, kl. 19:00, Røde Kors-huset i Horten (kjellerinngangen på baksiden av huset.)

Kontakt: LB6WE Torgeir Edland, tlf. 928 69 836, eller e-post. Påmelding til e-post hortengruppenla2z@gmail.com Mer info om amatørradio: nrrl.no - se under Interesseområder/Bli radioamatør Se også link til video på forsiden.

 2020-Hoest_Info_kurs0001-00.jpg 800x449 (pixels)
 2020-Hoest_Info_kurs0001-04.jpg 850x866 (pixels)
 2020-Hoest_Info_kurs0001-02.jpg 1280x720 (pixels)
 2020-Hoest_Info_kurs0001-08.jpg 712x534 (pixels)

First

Til 1.side