Styret /  Kontakter
Kalender og kursdager
QTH
Kjøp og salg
Foreningens 80 årige historie
Husk QST LA2Z hver søndag klokka 20.00 145.625 74,4 
 
Alle med lisens er velkomne til å delta
Tirsdag
Fra
klokka 11.00 til klokka 13.00 har vi en samling i gruppelokalet der drikker vi kaffe og prater om løst og fast. som ligger oss på hjertet . Det er ikke krav om at du må være medlem, det holder at du lurer litt på hva vi driver med og kanskje har litt interesse for radio
Oppdatert1021
REPEATERE DREVET AV LA2Z
LA5HR Skottås JO59ej 
FM 145,625 -0.6 MHz  74,4
LA6HR Hvittingen JO59cn 
DMR+FM 434,65000 - 2 MHz  74,4.
Dette er samdrift med LA1T
Repeaterinformasjon for Vestfold og Telemark
Stor takk til LA1T og LA7MHA for at vi får linke
oss til siden deres

TRYKK HER
 
CQ CQ CQ
Hjemmesiden vår skriker etter stoff fra deg, eller ideer om ting vi kan ha nytte av her. Det kan være linker til sider av interesse, artikler om prosjekter. Det vil si alt som vi bryr oss om, og gjerne bilder. Ikke tenk på størrelsen på bildene, de skalerer jeg ned så de passer Web.
LB1ZH TORLA2Z gruppelokale
Trykk for kart og kjørebeskrivelse
Medlemsmøte 18. november
Dette var et besøk på Horten Folkeverksted, på Bakkenteigen. Her ble vi orientert om hvilke muligheter medlemmer av Horten Folkeverksted har  til å bruke utstyr. Det er loddestasjoner, 3D printere, 3freser, stort sett alt en har bruk for. Til og med en avansert symaskin som kan sy/brodere med flere farger. Det er flere av Hortengruppen som er medlem her, og se ikke bort i fra at det kan bli fler
Litt fra lisenskurset
TRYKK HER

SISTE NYTT
Eksamen avholdt. Av 10 til eksamen besto 8 prøven.
Gratulerer så mye

Besøk på Torås Fort
TRYKK HER
LA8NG Egil 90 år
 
TRYKK HER
 
Juleavslutning torsdag 9. desember

Hei


Fortsatt forbehold om at endringer i smittevernsituasjonen kan komme.

Opplegget blir enkelt i år:
- Gruppen sponser pizza
- Dere tar selv med drikke

Vi starter klokken 19.00, i lokalene våre på Røde Kors-huset i Horten.

Vi ber om at alle som skal delta bekrefter på e-post, så vi har antall og deltakerliste. (Gjelder også de nye amatørene i gruppen som ønsker å delta. Gjelder ikke de automatisk påmeldte styremøtedeltagerne, som nevnt i forrige e-post.)

Påmelding innen utløpet av onsdag 1. desember (i morgen).

Velkommen!

73, LA6CNA Monica