Medlemsmøte 18. november 2021
Dette var et besøk på Horten Folkeverksted, på Bakkenteigen. Her ble vi orientert om hvilke muligheter medlemmer av Horten Folkeverksted har  til å bruke utstyr. Det er loddestasjoner, 3D printere, 3freser, stort sett alt en har bruk for. Til og med en avansert symaskin som kan sy/brodere med flere farger. Det er flere av Hortengruppen som er medlem her, og se ikke bort i fra at det kan bli fler
Besøk på Torås Fort 25.09.21
LA2Z Hortengruppen av NRRL
ARKIV
Foreningens 80 årige historie

TILBAKE