Gruppelokalet til LA2Z har adresse:

Røde Kors huset.
Bassengbakken 9
3189 Horten

Fra Nord E18.
Ta av E18 ved Kopstadkrysset (Nykirke), avkjøringen til Horten og Bastøferga. Følg 310 mot byen. Etter ca 10 km en Menybutikk på høyre hånd så en rundkjøring der 2. vei til høyre
inn på Holtanveien. Opp bakken og Røde Kors huset ligger på venstre side.

Fra syd
Ved rundkjøringa på Borre Tas det ikke mot ferga, men neste.(gamleveien inn til byen). Denne følges til Solhøy Frukt &tobakk ses på høyre side. Sving til venstre inn på Trimveien. To rundkjøringer kjøres tvers over, og etter
Monter kommer Røde Korshuset på høyre side.

                                      Parkering i bakgården der vi også har inngang
.
LA2Z Hortengruppen av NRRL
TØNSBERG
TILBAKE
Fra Tønsberg
KOPSTADKRYSSET / NYKIRKE