Hortengruppen .... med 80-års jubileum!
Innledningsvis så skal vi ikke la dette notatet bli en større avhandling om gruppen og dens aktiviteter gjennom 80-år, ei heller noen favorisering av enkeltmedlemmer, men en kortfattet historie. Man starter da selvsagt fra begynnelsen og tar med de aller viktigste hendelsene, og da sikkert ikke alle i riktig rekkefølge.
Vi må her også skille mellom grunnleggelsen i 1938 og ny oppstart i 1949. Det er tydelig at den første gruppen ble nedlagt før krigen før ei ny gruppe ble etablert av andre personer i 1949.
Tor Kaltvedt og noen likesinnede møttes den 21 november 1938 på Teknikerhuset i Ollebakken og startet opp med Tor som formann, det som med tiden skulle bli Hortengruppen av NRRL. Klubben ble ikke innmeldt i NRRL på dette tidspunkt. Så kom krigen med restriksjoner som hindret videre aktivitet.
Det gikk noen år.. og så står dette i Amatør radio nr. 6/7 1949 : "Den 16. februar ble det besluttet å danne en gruppe i Horten under NRRL. Formann er Håkon Ahlsen".
23 02 1949 er den første datoen en finner nedskrevet i en protokoll. I 1949 betalte man kr. 10 i innskudd for å bli medlem og kontingenten var kr. 2,- pr. år. Vårt lovverk ble basert på Mossegruppens med endel endringer som bedre passet vår klubb.
Året 1952 fikk gruppen forespørsel om å oppbevare to beredskapsklare radioer for hæren, noe styret godtok. De ble returnert i 1953 da ingen hadde anledning til å ivareta disse.
Selv om aktiviteten var stor i 1952 var møteoppsluttingen lav. Først etter en sammenkomst på hytta til LA1FC på Skottås tok det seg opp. Dette stedet skulle vise seg å bli klubbens repeater QTH i fremtiden.
Den 12 02 1954 ble det holdt 5-års jubileum og styret fikk fullmakt til å bruke hele kassabeholdningen til dette.
Passiviteten var stor i 1957 og 58.. ingen styremøter eller medlemsmøter. Ikke engang et årsmøte. Det var ikke så lett den gang heller! Aktiviteten våkne til liv igjen i 1964.
Signaturen LA2Z som vi alle kjenner til, tilhørte i 1945 Per Torp i Oslo. Mye tyder på at gruppen ble tildelt denne signaturen høsten 1971. Gruppestasjonen har vært på lufta på alle bånd fra 2 til 80m siden 1972.

QSP Skottås er klubbens nåværende eneste radio QTH og en eiendom som vi selv står som eier av..
Det ble inngått avtale om leie av Skottås med A. Tetli den 22 11 1977,
og senere for å støtte et kjøp økonomisk ble det solgt andelsbrever pålydende kr. . ........ til medlemmene .
Skottås har blitt oppgradert både innvending og utvendig, og et lite uthus er i det senere blitt oppført på dugnad. Dugnadsånden og samholdet har alltid vært enestående i denne gruppen.
På grunn av god beliggenhet leier vi ut antenneplass på Skottås til flere aktører, og får dermed noen kjærkomne inntekter. Det er også herfra klubben deltar aktivt i contester på flere bånd. Med en enestående stor samling plaketter på veggene beviser dette at vi har en flink operatør som tar hjem seire til oss hvert år.
Vi er på flere måter historiske, for gruppen var først ute i Norge med egen repeater på 2m i 1972, LA5HR og i 1975 kom 70cm repeateren LA6HR. 1974 AM konsesjon. LA2Z og LA5HR kostet kr. 50 for hver lisens årlig.

LA5LG's Hjelpfond Opprettet 1966 - nedlagt 1999 av NRRL Hensikten med LA5LG's hjelpefond var å skaffe penger som skulle finansiere byggesett av HF-radioer til funksjonshemmede lisensierte radioamatører og få disse ut av isolasjon, og ut på lufta. Kallesignalet LG5LG ble 30 juni 1968 etablert fra Norge i fristaden Morokulien på grensen til Sverige ved Magnor og Eda. Det svenske callsignet ble endret til nåværende SJ9WL. Grensestua er tilrettelagt for handikappede amatører som vil leie den.
Det kan tyde på at et HF-byggesett kostet ca. kr. 5000,- utifra et takkebrev som er funnet i et rederiblad.
I vårt distrikt hadde vi utplasser 6 stk. radioer hos funksjonshemmede. Heathkit HW-12
Det har også i historien vært utenlandsk aktivitet med oppdrag for Kirkens Nødhjelp. Et medlem bygget en 2m. repeater som ble oppmontert på en lokalt bygget mast på flyfabrikken i Horten og fraktet til Sudan på slutten av -70 tallet. Her ble moderne teknologien som solcellepanel tatt i bruk for å drifte. 2 stk. Kenwood 2200. En som sender og en som mottager.
Pga krig trakk de seg ut og masten ble stående igjen.
Når det gjelder Horten nærradio så var det LA2Z som hadde konsesjonen på nærradiodrift i 1982. Det var 4 nærradioer på det meste i Horten.
Horten nærradio startet i kjelleren på Gjengangeren.

LB1AV MMU Utstein S302, av Kobben-klassen
En periode var det medlemmer som hver søndag i sommermånedene driftet en radiostasjon i ubåten MMU Utstein S302, med kallesignal LB1AV på Marinemuseet.
Dette etter avtale med Marinemuseet, da vi på den tiden hadde gruppelokale i en sidebygning. Tar en ikke helt feil, så var det 9 stykker som stilte opp som operatører.
Gruppens medlemmer har deltatt med sambandstjeneste i diverse arrangemang og oppdrag opp igjennom alle tider, og er fortsatt med når det gjelder.
Det blir fortsatt kjørt QST-LA2Z sendinger på søndager med innsjekk fra deltagere fra begge sider av fjorden som når repeateren!
Mulig den startet tidlig på -80 tallet av LA4RF Per da han var formann.
Tidlig på -80 tallet, på NRRLs Generalforsamling i Tønsberg, ble Hortengruppens formann LA4RF Per G, Waitz valgt som NRRLs president. Et verv han hadde i 6 år. På samme Generalforsamling ble LA3DN Oddbjørn og LA5BBA Kåre av NRRL valgt som referenter. Litt senere ble LA5BBA Kåre valgt inn i Hovedstyret i NRRL (HQ) og litt senere ble LA5BBA Kåre valgt av NRRL som redaktør av QSTLA, et verv som varte i 26 år.

Når det gjelder gruppelokaler så har det blitt mange steder vi har vært innom i årenes løp, den største nedturen i historien ble behandlingen vi fikk på Langrunn. Der ble det nedlagt enormt mye arbeid av entusiaster med stort pågangsmot ... før vi ble kastet ut.
Nå leier vi oss inn på rødekorshuset, og det fungerer for oss slik situasjonen og medlemsantallet nå er.
Vi våger å si at møteaktiviteten er stor i Hortengruppen. Vi har møter hver uke, torsdag kveld. Hovedmøtene er den 3. torsdagen i måneden, og har ofte egne temaer eller foredrag. I forbindelse med våre temamøter og foredragskvelder sender vi invitasjoner ut til andre aktuelle grupper i nærheten. Og folk kommer uansett avstand, noe vi setter pris på.
Hver tirsdag formiddag er det også treff i gruppa for de som har tid og mulighet, og det blir kaffekos og "radioprat".
I løpet av året har vi flere sosiale samlinger. Grillkveld ved sommer avslutningen i juni og juleavslutning i desember, er tradisjoner hos oss.
Vi har også kjørt lisenskurs i vår regi med vår egen godkjente sensor.
Vi har ingen aktive med i RPO, men har hatt norgesmester i revejakt 1970 .. i JOTA er vi med. Her deltok vi første gang 1971

Gruppen har en samling med litteratur innen hobbyen til utlån for de medlemmene som ønsker å utvide sine kunnskaper.

Vi må selvsagt ikke glemme, men nevne våre medlemmer som har blitt gjenstand for personlig hedersbevisning fra NRRL.
LA7OF Tormod Bøe var Stormester i Den Gyldne Nøkkels Orden, og LA5BBA Kåre Nesset, LA6KQ Arild Angell og LA9CO Knut Normann Vedvik er Kommandør Av Den Gyldne Nøkkels Orden.
Det er nedslående at antall betalende medlemmer går nedover og snittalder drastisk oppover.
73
LA9LRA, Lars
Hortengruppen ble etablert 21.november 1938
LA2Z Hortengruppen av NRRL
TILBAKE