Nå er vi en viktig del av beredskapen ved kriser og katastrofe

NYTT SAMBAND: Lars Tjelsbo med nødvendig utstyr i lavvoen på Knudsrød.

PÅ SKOTTÅS: Radioamatørene i Horten holder til på Skottås på Skoppum. Her Torgeir Edland

EGEN BIL: Radioamatørene i Horten, her ved Torgeir Edland, rykker ut med denne bilen med antenne og alt nødvendig utstyr for å kunne skape ny kommunikasjon med verden rundt.NRRL er de frivillige radioamatørene. Horten har sitt eget      aktive lokallag. Beredskapen omfatter alle kommunene i Vestfold. For noen dager siden presenterte lokallaget i Horten de mobile mulighetene i en gapahuk på Knudsrød ved Borrevannet.

Holmestrand, Tønsberg og Sandefjord møtte opp.  Horten meldte forfall. Beredskapen handler om å være forberedt på at det uventede kan skje. Det å miste kontakten med om-verdenen kan få katastrofale følger, sier Lars Tjelsbo i Norsk Radio Relæ Liga i Horten.


Langvarig strømbrudd

Et langvarig strømbrudd kan være en årsak til at et område mister kontakten med omverden. Klimaendringene gir oss mer uvær og usikkerhet. Da må samfunnet har alternative løsninger klare.

En tilgjengelig løsning er sambandet til radioamatørene.

Derfor har vi nå fått på plass en avtale med statsforvalteren, forteller Torgeir Edland, også han fra avdelingen i Horten.  Vi har nødvendig utstyr til å opprette samband, og de forskjellige lokallagene samarbeider tett. Vi kan stille bra med folk i løpet av ganske kort tid. Samtidig må ingen glemme at vi er amatører som stiller kompetanse og utstyr tilgjengelig for fellesskapet ved en uønsket hendelse, sier Torgeir Edland.

Radioamatørene bidrar med nødsamband og sporing og et lands-dekkende nett for epost på kortbølge.

All kommunikasjon NRRLs nød og katastrofe sambands-tjeneste er anerkjent av Justisdepartementet og tele-myndighetene.

Og for kommunene er tjenesten en viktig bit av helt nødvendig beredskap. – I perioder opplever samfunnet helt eller delvis utfall av EKOM. Med EKOM menes all form for elektronisk kommunikasjon og den infrastrukturen som må være til stede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere. Vi kan også bistå redningstjenesten.

Kvikkleireskredet i Gjerdrum er et godt eksempel der vi hjalp redningsledelsen med viktig sporingsteknologi, forteller Lars Tjelsbo.

Hvem kaller ut radioamatørene til offentlig tjeneste? Politiet eller Statsforvalteren.


Rykker ut med bil

Bak lavvoen på området til Turistforeningen på Knudsrød har radioamatørene i Horten parkert bilen sin. Den er klar til å rykke ut til områder som brått har mistet forbindelsen med omverden.

– Bilen har en stor antenne og ikke minst all nødvendig redskap for å kunne opprette ny, nødvendig forbindelse. Vi har opprettet reléstasjoner (repeatere) i amatørradio-båndene. Det betyr for eksempel at høye fjell ikke er til hinder for å opprette kommunikasjon.

Avtalen forutsetter et samarbeid der NRRL kan sette opp uavhengige samband. Flere kommuner har allerede et godt samarbeid med NRRL. Det går både på sambands-tjenester og utplassering av forsterkere rundt om i Vestfold.

Statsforvalteren har inngått et samarbeid med Norsk Radio Relæ Liga (NRRL). Det betyr mye for beredskapen under kriser og katastrofer.

Sambandstjenesten LA2Z

Alle foto og all tekst er av Jan Broms   jan.broms@gjengangeren.no

Gjengangeren 12.12.2022

Tekst og bilder er ikke plassert helt likt som i Gjengangeren. Om det skyldes teknisk feil, eller webmasters udugelighet er opptil enhver å avgjøre

TILBAKE