LA2Z Hortengruppen av NRRLHortengruppen`s mailadresse

Hortengruppenla2z(krøllalfa)gmail.com


Formann

LA6CNA Monica Andersen


Viseformann

LB6ZH Jørn Henrik Holm Aske

Kasserer

LA6MV Helge Skram


Sekretær

LB1ZH Tor Høili


Styremedlem

LA9LRA Lars

Følgende velges for ett år

Varamedlem 1

LA5EQ Hermod Coucheron

Varamedlem 2

LB8EI Roy Helge Rasmussen

QSL manager

LA6XM Magne A Jenssen

Bestyrer av gruppestasjonene

LA7VH Kjell Solberg

Repeaterbestyrer

LA6MV Helge Skram

Nødsambandsmanagere

LA8GNA Vegard Svendsen

LA9LRA Lars Tjeldsbo

LB6WE Torgeir Edland


Materialforvalter

LB6WE Torgeir Edland

Husbestyrer QSP

Styret i fellesskap


Revisor med varamann

LA9AM Thor Edland
LA6XM Magne A. Jenssen

Valgkomite
LA5EQ Hermod Coucheron

LB6WE Torgeir Edland
TILBAKE