LA2Z Hortengruppen av NRRLHortengruppen`s mailadresse

Hortengruppenla2z(krøllalfa)gmail.com


Etter årsmøtet den15. februar har styret følgende sammensetning:


Formann
LA6CNA Monica Andersen

Viseformann
LB 8EI Roy Helge Rasmussen

Kasserer
LA6MV Helge Skram

Sekretær
LB1ZH Tor Høili

Styremedlem
LA9LRA Lars

Følgende velges for ett år
Varamedlem 1
LA5EQ Hermod Coucheron
Varamedlem 2
LB2UJ Rolf

QSL manager
LA6XM Magne A Jenssen

Bestyrer av gruppestasjonene
LB6ZH Jørn


Repeaterbestyrer
LA6MV Helge Skram

Nødsambandsmanagere
LB6ZH Jørn
LA9LRA Lars Tjeldsbo
LB6WE Torgeir Edland

Materialforvalter
LB6WE Torgeir Edland

Husbestyrer
LA8GNA

Revisor med varamann
LA9AM Thor Edland
LA6XM Magne A. Jenssen

Valgkomite
LA5EQ Hermod Coucheron
LB6WE Torgeir Edland
TILBAKE