LA2Z Hortengruppen av NRRL
TILBAKE
Hortengruppen`s mailadresse

hortengruppenla2z(krøllalfa)gmail.com
Webmaster Hortengruppa
Webmaster(krøllalfa)la2z.no

Har du noe stoff som du mener bør inn her, ta kontakt.

Formann
LA6CNA Monica Andersen


Viseformann
LB6ZH Jørn avløser LA5EQ for et år
Kasserer Har et år igjen

LA6MV Helge Skram
Sekretær

LB1ZH Tor Høili (Valgt for 2 år i like år)

Styremedlem

LA9LRA Lars  (Valgt for 2 år i like år)
Følgende velges for ett år
Varamedlem

LA5EQ Hermod
Varamedlem 2

LB6WE Torgeir
QSL manager

LA6XM Magne A Jenssen
Bestyrer av gruppestasjonene

LA7VH Kjell Solberg
Repeaterbestyrer

LA6MV Helge Skram
Nødsambandsmanagere

LA8GNA Vegard Svendsen

LA9LRA Lars Tjeldsbo

LB6WE Torgeir Edland


Materialforvalter

LB6WE Torgeir Edland

HusbestyrerQSP

Styret i fellesskap


Revisor med varamann

LA9AM Thor Edland
LA6XM Magne A. Jenssen

Valgkomite
LA5EQ Hermod Coucheron

LB6WE Torgeir Edland
Styret har fra årsmøtet den 21.februar2019  følgende sammensetning